BELMONTE, B. E. COLAÇO:

Lawyer and writer in Surinam, Dutch West Indies, about the middle of the eighteenth century. He published "Over de Hervorming van het Regeringostelsel in Nederlandsch West-Indië" (Leyden, 1857); "Werkzaamheden der Surinamsche Maatschapij van Weldadigheid" (Paramaribo, 1858); "Neêrlands West-Indië in z. belangen en Dr. W. R. v. Hoëvell in zijn 'Slaven en Vrijen'" (Leyden, 1855).

J. G.
Images of pages